top20.md BNM: Situatia financiara a sistemului bancar in 2009

Tuesday, 16 July 2019
Cursul valutar la CSV 'Moldova Agroindbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.45 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.47 MDL * 1 RUB > cump 0.263 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.45 MDL, vanz 4.78 MDL * 1 UAH > cump 0.58 MDL, vanz 0.84 MDL * 1 GBP > cump 28.4 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Moldindconbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.16 MDL, vanz 21.56 MDL * 1 RUB > cump 0.268 MDL, vanz 0.288 MDL * 1 RON > cump 4.55 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.6 MDL, vanz 0.9 MDL * 1 GBP > cump 28.3 MDL, vanz 29.3 MDL * Cursul valutar la CSV 'Victoriabank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.53 MDL, vanz 19.77 MDL * 1 EUR > cump 21.17 MDL, vanz 21.59 MDL * 1 RUB > cump 0.271 MDL, vanz 0.287 MDL * 1 RON > cump 4.6 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.55 MDL, vanz 0.85 MDL * 1 GBP > cump 28.3 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Mobiasbanca' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.48 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.14 MDL, vanz 21.53 MDL * 1 RUB > cump 0.271 MDL, vanz 0.281 MDL * Cursul valutar la CSV 'Fincombank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.65 MDL * 1 EUR > cump 21.17 MDL, vanz 21.4 MDL * 1 RUB > cump 0.268 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.55 MDL, vanz 4.77 MDL * 1 UAH > cump 0.6 MDL, vanz 0.82 MDL * 1 GBP > cump 28.5 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Eximbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.45 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.1 MDL, vanz 21.5 MDL * 1 RUB > cump 0.265 MDL, vanz 0.285 MDL * 1 RON > cump 4.5 MDL, vanz 4.85 MDL * 1 UAH > cump 0.4 MDL, vanz 0.85 MDL * Cursul valutar la CSV 'Energbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.54 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.2 MDL, vanz 21.45 MDL * 1 RUB > cump 0.27 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.5 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.5 MDL, vanz 1 MDL * Cursul valutar la CSV 'BCR Chisinau SA' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.47 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.14 MDL, vanz 21.5 MDL * 1 RUB > cump 0.25 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.69 MDL, vanz 4.77 MDL * 1 UAH > cump 0.5 MDL, vanz 0.9 MDL * Cursul valutar la CSV 'EuroCreditBank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.72 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.53 MDL * 1 RUB > cump 0.267 MDL, vanz 0.282 MDL * 1 RON > cump 4.58 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.58 MDL, vanz 0.83 MDL * 1 GBP > cump 28.4 MDL, vanz 29.4 MDL * Cursul valutar la CSV 'Comertbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.55 MDL, vanz 19.63 MDL * 1 EUR > cump 21.19 MDL, vanz 21.4 MDL * 1 RUB > cump 0.266 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 UAH > cump 0.3 MDL, vanz 1 MDL * Cursul valutar la CSV 'ProCreditBank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.56 MDL *
   Instituţii creditare
 
  Produse financiare
 
  Instrumente
 
  Informaţii


 
BNM: Situatia financiara a sistemului bancar in 2009
(17-02-2010)
Articole cu aceasi tematica:

Pe parcursul anului 2009 sistemul bancar din Republica Moldova a inregistrat tendinte generale involutive, conditionate, in mare parte, de criza financiara globala si, in acelasi context, de incertitudinea prognozarii de catre agentii economici a activitatii lor pe termen mediu.

Astfel, capitalul de gradul I pe sistem s-a micsorat cu 2.4 la suta pina la 6453.1 mil. lei. Conform cerintei BNM, capitalul de gradul I trebuie sa fie de cel putin 100 de milioane MDL. La toate bancile, indicatorul in cauza depaseste valoarea minima reglementata si reflecta in continuare capacitatea de rezistenta a acestora la riscurile asumate (riscul creditelor neperformante, al altor active s.a.). Descresterea capitalului de gradul I a fost determinata de retragerea licentei BC "Investprivatbank" S.A., de asemenea, de inregistrarea la unele banci a pierderilor legate preponderent de completarea rezervelor pentru acoperirea riscurilor de credit. in conditiile dificile de criza, unii actionari au acordat bancilor o sustinere financiara, prin emisiuni suplimentare de actiuni in suma de 290.3 mil. lei.

Cota investitiilor straine in capitalul bancilor a constituit 77.6 la suta sau cu 3.5 p.p. mai mult comparativ cu inceputul anului si exprima majorarea capitalului social din contul investitiilor actionarilor nerezidenti.

Media suficientei capitalului ponderat la risc pe sistem a fost la sfârsitul anului de 32.3 la suta, nivelul minim necesar fiind de 12 la suta. Mentinerea la nivel inalt a acestui indicator confera activitatii bancilor siguranta, in conditiile de existenta a unui potential sporit de creditare.

Un alt indicator financiar important, activele totale, au crescut pe parcursul anului trecut cu 2.2 la suta pina la 39915 mil. lei. Aceasta crestere a fost determinata, in special, de cresterea obligatiunilor cu 3.4 la suta.

In structura activelor s-au majorat: valorile mobiliare net - cu 145.8 la suta pina la 6052.5 mil. lei, mijloacele datorate de banci si mijloacele overnight net - cu 99.9 la suta pina la 5465.1 mil. lei, numerarul - cu 16.4 la suta pina la 2179.3 mil. lei. Concomitent, s-au micsorat mijloacele datorate de BNM - cu 66.8 la suta pâna la 1943.9 mil. lei, iar creditele si leasingul financiar net - cu 13.9 la suta pina la 20264.2 mil. lei. Astfel, pe parcursul anului 2009 bancile au fost mai prudente si mai rezervate in asumarea riscurilor de creditare, in conditiile activitatii restrânse a agentilor economici.

Ponderea creditelor neperformante in totalul creditelor s-a majorat cu 10.4 p.p. fata de inceputul anului, constituind la sfârsitul acestuia 16.3 la suta. Totusi, comparativ cu luna noiembrie 2009 s-a profilat o dinamica pozitiva neinsemnata, acest indicator micsorindu-se cu 0.3 p.p.

Necesitatea de a acoperi eventualele pierderi cauzate de creditele sus- mentionate a condus la majorarea ponderii reducerilor pentru pierderi la credite in portofoliul total cu 4.7 p.p. pina la 9.7 la suta la sfirsitul anului. Tot la capitolul credite vom mentiona si administrarea riscurilor, in contextul destinatiei creditarii, care reflecta prioritatile economiei nationale. Astfel, ponderea cea mai mare in totalul portofoliului de credite la 31.12.2009 au detinut-o creditele acordate industriei si comertului - 51.6 la suta, urmate de cele acordate agriculturii si industriei alimentare - 15.9 la suta, creditele acordate pentru imobil, constructii si dezvoltare - 12.5 la suta si creditele de consum - 8.7 la suta.

In situatia economica dificila, caracterizata prin reduceri de salarii, bancile si-au revizuit intr-o anumita masura politicile, pentru a-si minimiza riscurile de creditare cu destinatie de consum. Astfel, soldul creditelor de consum, acordate in marime de pina la 700 mii lei s-a micsorat fata de inceputul anului cu 35.3 la suta pina la 1656.9 mil. lei. Soldul creditelor acordate intreprinderilor mici si mijlocii la sfarsitul anului a insumat 7540.9 mil. lei, in descrestere cu 16.8 la suta fata de inceputul acestuia.

Tinind cont ca in anul 2009 sistemul bancar a inregistrat pierderi in suma de 145.5 mil. lei, rentabilitatea activelor si cea a capitalului actionar au avut valori negative la sfirsitul anului : (-0.4) la suta si respectiv (-2.1) la suta.

Un aspect pozitiv prezinta in continuare indicatorii lichiditatii pe sistemul bancar, care, pe parcursul anului 2009, au exprimat o capacitate satisfacatoare a bancilor de a-si onora atat obligatiunile curente, cat si cele pe termen lung. Gradul de lichiditate conform principiului I (activele cu termenul de rambursare mai mare de doi ani nu trebuie sa depaseasca resursele financiare cu termenul potential de retragere mai mare de doi ani) a constituit 0.6. Gradul de lichiditate conform principiului II (active lichide/total active nu trebuie sa fie mai mic de 20.0 la suta) a consemnat 38.3 la suta.

Cat priveste situatia depozitelor, acestea s-au micsorat in 2009 cu 2.9 la suta pana la 26416.5 mil. lei, inclusiv depozitele persoanelor fizice - cu 3.7 la suta pina la 16465.8 mil. lei. Depozitele persoanelor juridice au crescut cu 4.9 la suta pana la 8011.8 mil. lei, anunta Centrul de presa al Bancii Nationale a Moldovei.

Plaseaza articolul in
Одноклассники
 
Cursul oficial BNM
USD 17,72850,0241
EUR 19,99420,0075
RUB 0,28310,0016
RON 4,22520,0010
UAH 0,68470,0001
GBP 22,24930,0026
Arhiva cursurilor
Ratele medii a dobanzilor
Rata de baza
(26/11/2015)
19,50%
Creditele PJ
(30/11/2015)
15,49%
0,00%
Creditele ipotecare
(30/11/2015)
13,10%
2,32%
Creditele de consum
(30/11/2015)
16,86%
0,06%
Depozite la termen PJ
(30/11/2015)
7,83%
1,55%
Depozite la termen PF
(30/11/2015)
16,94%
0,35%
MDL
Ratele medii a dobanzilor
Creditele PF
(30/11/2015)
10,38%
1,13%
Creditele PJ
(30/11/2015)
6,54%
0,50%
Depozite la termen PF
(30/11/2015)
2,05%
0,02%
Depozite la termen PJ
(30/11/2015)
2,11%
0,87%
VALUTA

HOME | CONTACTS
Bank.MD - Totul despre lumea bancara si nu numai...
Copyright © 2015 AFC Plus SRL. All rights reserved.