top20.md Acreditivul documentar (Partea I)

Thursday, 22 August 2019
Cursul valutar la CSV 'Moldova Agroindbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.45 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.47 MDL * 1 RUB > cump 0.263 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.45 MDL, vanz 4.78 MDL * 1 UAH > cump 0.58 MDL, vanz 0.84 MDL * 1 GBP > cump 28.4 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Moldindconbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.16 MDL, vanz 21.56 MDL * 1 RUB > cump 0.268 MDL, vanz 0.288 MDL * 1 RON > cump 4.55 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.6 MDL, vanz 0.9 MDL * 1 GBP > cump 28.3 MDL, vanz 29.3 MDL * Cursul valutar la CSV 'Victoriabank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.53 MDL, vanz 19.77 MDL * 1 EUR > cump 21.17 MDL, vanz 21.59 MDL * 1 RUB > cump 0.271 MDL, vanz 0.287 MDL * 1 RON > cump 4.6 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.55 MDL, vanz 0.85 MDL * 1 GBP > cump 28.3 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Mobiasbanca' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.48 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.14 MDL, vanz 21.53 MDL * 1 RUB > cump 0.271 MDL, vanz 0.281 MDL * Cursul valutar la CSV 'Fincombank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.65 MDL * 1 EUR > cump 21.17 MDL, vanz 21.4 MDL * 1 RUB > cump 0.268 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.55 MDL, vanz 4.77 MDL * 1 UAH > cump 0.6 MDL, vanz 0.82 MDL * 1 GBP > cump 28.5 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Eximbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.45 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.1 MDL, vanz 21.5 MDL * 1 RUB > cump 0.265 MDL, vanz 0.285 MDL * 1 RON > cump 4.5 MDL, vanz 4.85 MDL * 1 UAH > cump 0.4 MDL, vanz 0.85 MDL * Cursul valutar la CSV 'Energbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.54 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.2 MDL, vanz 21.45 MDL * 1 RUB > cump 0.27 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.5 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.5 MDL, vanz 1 MDL * Cursul valutar la CSV 'BCR Chisinau SA' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.47 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.14 MDL, vanz 21.5 MDL * 1 RUB > cump 0.25 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.69 MDL, vanz 4.77 MDL * 1 UAH > cump 0.5 MDL, vanz 0.9 MDL * Cursul valutar la CSV 'EuroCreditBank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.72 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.53 MDL * 1 RUB > cump 0.267 MDL, vanz 0.282 MDL * 1 RON > cump 4.58 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.58 MDL, vanz 0.83 MDL * 1 GBP > cump 28.4 MDL, vanz 29.4 MDL * Cursul valutar la CSV 'Comertbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.55 MDL, vanz 19.63 MDL * 1 EUR > cump 21.19 MDL, vanz 21.4 MDL * 1 RUB > cump 0.266 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 UAH > cump 0.3 MDL, vanz 1 MDL * Cursul valutar la CSV 'ProCreditBank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.56 MDL *
   Instituţii creditare
 
  Produse financiare
 
  Instrumente
 
  Informaţii


 
Acreditivul documentar (Partea I)
(02-01-2005)
Articole cu aceasi tematica:

Acreditivul documentar (Letter of Credit, L/ C) este modalitatea de plata cea mai frecvent utilizata in tranzactiile internationale, fiind solicitat in mod deosebit in cazul contractelor de valoare ridicata sau atunci cand exista indoieli in ceea ce priveste solvabilitatea partenerului/ partenerilor de afaceri (principalul avantaj al acestei tehnici de plata fiind garantia pe care o ofera celor implicati - exportator, importator, banci - cu referire la apararea intereselor acestora in procesul efectuarii de plati, fara a mai lua in calcul faptul ca buna sa executare cere din partea exportatorului o munca de administrare riguroasa - avand consecinte benefice in buna desfasurare a relatiilor contractule datorita obligativitatii de respectare a clauzelor de acreditiv - iar din partea importatorului suportarea de costuri specifice, motiv pentru care se afirma ca, acreditivul documentar constituie un mijloc de siguranta si de control reciproc, avand drept scop sa asigure pe vanzator ca va incasa contravaloarea marfurilor livrate, daca a efectuat livrarea in termenii si in conditiile stabilite de cumparator.

El reprezinta angajamentul ferm asumat de catre o banca (emitenta, ordonatoare) la ordinul/ cererea si in conformitate cu instructiuni precise transmise catre aceasta, in contul clientului sau (exportatorul), de a plati o anumita suma de bani (reprezentand contravaloarea exportului) catre o terta persoana (beneficiarul acreditivului, vanzatorul) contra documentelor atestand efectuarea obligatiei (livrarea marfii) pe care exportatorul se obliga sa le emita si sa le prezinte in conditiile si termenele stabilite de ordonatorul acreditivului. In plus exista posibilitatea ca banca emitenta/ ordonatoare sa plateasca sau sa accepte, ca urmare a ordinului dat de beneficiarul acreditivului, cambii care au fost trase de catre beneficiar, sa accepte sau sa negocieze cambii.

In derularea unui acreditiv documentar sunt implicate 4 parti, si anume:
- ordonatorul (importatorul/ cumparatorul), cel care solicita bancii sale deschiderea acreditivului documentar, inscrisurile continand denumirea si sediul ordonatorului, debitorul sau beneficiarul importului de marfuri (daca acesta este altul decat cumparatorul din contractul comercial) - pentru acesta acreditivul consta intr-o declaratie de plata irevocabila in favoarea exportatorului, conditionata de prezentarea documentelor, solicitate contractual si inserate drept clauze de acreditiv, de catre beneficiar la banca sa;
- banca emitenta (banca importatorului), cea care la solicitarea importatorului isi asuma angajamentul de plata, inscrisurile continand denumirea si sediul bancii ordonatoare (emitente) care deschide acreditivul, a bancii platitoare sau a aceleia care negociaza cambii;
- beneficiarul acreditivului (exportatorul/ vanzatorul), cel in favoarea caruia a fost deschis acreditivul si cel care prezinta setul de documente in banca in vederea incasarii contravalorii marfurilor livrate, inscrisurile continand momentul deschiderii acreditivului, important pentru exportatorul care nu livreaza marfa inainte de a fi anuntat cu privire la deschiderea acreditivului - pentru acesta acreditivul documentar apare ca o promisiune irevocabila de plata din partea unei banci, conditionata de prezentarea de catre el, intr-un anumit termen, a setului de documente care atesta expeditia marfii sau care sunt solicitate expres contractual si se reflecta in conditiile de derulare a acreditivului documentar;
- banca exportatorului (banca avizatoare/ notificatoare/ platitoare/ negociatoare), cea care il deserveste pe beneficiarul acreditivului.

Derularea platii prin acreditiv documentar implica parcurgerea mai multor etape:
1. Incheierea contractului de vanzare-cumparare si includerea modalitatii de plata prin acreditiv documentar. In general, in aceasta etapa se vor fixa elementele de baza ale derularii contractului si clauzele de acreditiv care vor fi utilizate.
2. Importatorul - ordonator da ordin bancii sale in privinta deschiderii acreditivului, pe baza disponibilului care il are deja in contul sau, sau pe baza unui credit pe care banca il acorda in acest scop. Importatorul/ cumparatorul, in calitate de ordonator al acreditivului (care initiaza mecanismul lui), formuleaza in ordinul de deschidere al acestuia (dat bancii sale) exigentele asupra documentelor pe care trebuie sa le depuna beneficiarul la banca sa, tinand seama de clauzele stabilite in contractul de vanzare - cumparare privind derularea tranzactiei comerciale, precum si de normele acceptate sau indicative interbancar, care reglementeaza continutul acreditivului. Pe plan international aceste norme interbancare sunt directionate sau completate de normele uzuale in domeniul acreditivelor documentare stabilite de catre Camera de Comert Internationala sub denumirea de "Reguli si uzante uniforme referitoare la acreditivele documentare", document cunoscut si sub denumirea de "Publicatia 500".
3. Deschiderea acreditivului si instiintarea bancii exportatorului;
4. Avizarea exportatorului cu privire la deschiderea acreditivului;
5. Confirmarea de catre banca exportatoare a concordantei datelor din acreditiv cu clauzele din contractul incheiat, precum si alte clauze indicate de importatorul ordonator, dar care nu contravin spiritului contractului;
6. Livrarea marfurilor, conform conditiilor contractului de vanzare-cumparare incheiat si a clauzelor convenite in acreditiv;
7. Remiterea de catre exportator la banca a documentelor care dovedesc expedierea marfurilor, documente ce au fost indicate in mod expres in acreditiv, in numarul de exemplare solicitat;
8. Plata contravalorii marfurilor pe baza documentelor, in cazul in care acreditivul este domiciliat in tara vanzatorului exportator;
9. Banca firmei exportatoare remite documentele bancii firmei importatoare/ ordonatoare, debitand-o in valuta prevazuta in acreditiv;
10. Banca importatorului, pe baza documentelor primite si verificate drept corespunzatoare conditiilor din acreditiv, efectueaza plata, creditand banca firmei exportatoare;
11. Banca firmei importatoare transmite documentele catre aceasta, care, pe baza lor, va intra in posesia marfurilor.

In general, startul derularii operatiunilor de deschidere a unui acreditiv documentar trebuie sa se tina cont de unele elemente deosebit de importante...

Cumparatorul da ordin bancii sale sa deschida un acreditiv in favoarea vanzatorului si sa-l analizeze prin intermediul altei banci corespondente, de regula, banca vanzatorului sau a beneficiarului. Intarzierea deschiderii acreditivului trebuie consemnata prin inscrierea unei clauze corespunzatoare, cu efect de penalizare in contractul de vanzare internationala, avand in vedere daunele pe care le poate inregistra vanzatorul.

Astfel, deschiderea de acreditiv are menirea de a asigura atat pe vanzator cat si pe cumparator ca afacerea se poate infaptui din punct de vedere al efectuarii platii in conditiile in care se indeplinesc clauzele contractuale de livrare a marfii, comisionare, etc. Totodata, deschiderea de acreditiv nu implica o operatiune de plata de partea cumparatorului ci doar creaza premisele acesteia, cu conditia ca vanzatorul sa depuna toate documentele necesare in termen la banca sa si sa respecte conditiile pe care le cuprinde acreditivul ce i-a fost deschis.

O atentie deosebita trebuie acordata unor elemente obligatoriu negociate si inscrise in cadrul unui acreditiv documentar. Astfel, trebuie tinut cont de valoarea acreditivului si moneda in care se exprima, precum si de documentele in baza carora se va face plata, denumirea marfii si mentionarea principalelor caracteristici, documente care fac dovada livrarii marfii in conditiile contractuale stabilite, confirmarea acreditivului, care consta din acoperirea acreditivelor deschise prin angajamentul bancii confirmatoare, de regula o banca de prestigiu, care se adauga la cel al bancii emitente (confirmarea acreditivului este solicitata, de obicei, de catre beneficiar sau banca acestuia sau, mai rar, chiar de catre banca emitenta - aici trebuie tinut cont de faptul ca apar costuri suplimentare care nu sunt de neglijat prin dobanzile si comisioanele solicitate de banca confirmatoare) si, nu in ultimul rand, felul acreditivului reprezinta un factor important avand in vedere diversitatea de forme pe care o cunoaste aceasta modalitate de plata.

Oricum ar fi, inainte de a semna ordinul de deschidere al acreditivului documentar, importatorul trebuie sa verifice: daca pe imprimat este tiparita mentiunea ca creditul documentar este supus R.U.U. si mentiunea de acreditiv irevocabil sau nu, dupa caz, daca este mentionat ca este transferabil, daca exportatorul si banca corespondenta sunt corect si complet identificati, in ce masura determinarea pretului in valuta reprezinta un risc de schimb suficient asigurat prin banca, daca pretul poate fi exprimat printr-o suma exacta sau este necesara o marja de toleranta/ siguranta, daca a fost precizata calendaristic data expirarii creditului documentar, existenta conditiilor ca exportatorul sa poata prezenta cu usurinta toate documentele prevazute, daca este oportun sa se pretinda si un certificat de analiza, calitate, confirmare a cantitatii, etc., daca a fost mentionata adresa la care importatorul sa poata primi eventualele notificari, daca data limita a expedierii marfii este corelata cu data expirarii acreditivului documentar si daca intre cele doua date nu se interpun mazi mult de 21 de zile (daca s-a tinut seama de zilele nelucratoare in raport cu calendarul specific tarii exportatorului), daca au fost corect reflectate conditiile de livrare stabilite in contractul de baza, daca descrierea concisa a marfii este totodata completa si precisa, daca a fost mentionat contul importatorului.

Pentru clarificari suplimentare consideram necesar sa prezentam datele solicitate pentru o Cerere de deschidere a unui acreditiv documentar: numele bancii ordonatorului, numele, adresa si codul fiscal al ordonatorului, suma acreditivului exprimata in cifre si litere, felul valutei sumei de plata, numele complet, adresa exacta si numarul contului beneficiarului (cu datele conexe ale acestuia cum ar fi cod SWIFT, etc.), numele complet si adresa exacta a bancii beneficiarului, numarul si data semnarii contractului extern, mentuionarea in sarcina cui sunt spezele si comisioanele, modul de efectuare al platii, numarul si data emiterii facturii externe, modul de comunicare al AD bancii avizoare, daca este un acreditiv transferabil, cine suporta asigurarea, precizarea locului si datei incarcarii, precum si a locului de descarcare, precizarea conditiilor de livrare, precizarea necesitatii confirmarii, expedieri partiale si transbordari permise sau nepermise, precizarea bancii unde este utilizat creditul si a tipului de acreditiv, lista documentelor cerute, precizarea termenului de prezentare a documentelor, precizarea daca este import de marfa sau import de marfa pentru prelucrare, tara vanzatorului, descrierea marfurilor, precizarea unor instructiuni suplimentare (de obicei la cererea bancii si, bineinteles in conformitate cu legislatia in vigoare).

Setul de documente completat, insotit de factura comerciala (proforma) si de contractul comercial extern se depune de catre importator la sucursala bancii comerciale.

Banca importatorului intocmeste pe formular deschiderea creditului documentar, reproducand toate elementele esentiale ale cererii de deschidere a acreditivului documentar. O copie a actului o trimite bancii exportatorului si o alta copie o preda importatorului. Intrucat deschiderea unui acreditiv inseamna un angajament al bancii emitente de a plati, accepta sau negocia contra unor documente, banca va trebui sa decida mai intai daca este pregatita sa isi asume un astfel de angajament. De aceea, banca va lua in considerare activitatea clientului sau, seriozitatea acestuia, solvabilitatea lui. Din momentul emiterii acreditivului, banca emitenta va trebui sa plateasca documentele prezentate, chiar daca importatorul nu are banii necesari. Banca emitenta va verifica de asemenea daca termenii si conditiile acreditivului sunt clare, concise si operante, precum si daca sunt respectate toate regulile bancare si reglementarile valutare in vigoare. Dupa aceste verificari, banca emitenta va deschide acreditivul in favoarea beneficiarului iar banca importatorului instiinteaza banca exportatorului cu privire la acest act.

Ofiterul de cont de la banca verifica daca agentul a completat corect toate rubricile formularului de cerere, daca semnaturile persoanelor autorizate de pe formular corespund cu cele din lista specimenelor de semnatura, daca cererea este insotita de factura comerciala si/ sau de contractul comercial extern. Apoi, lucratorul bancar procedeaza la verificarea prealabila a disponibilitatilor valutare din contul agentului. Daca acesta nu are disponibilitati bancare valutare se apeleaza la cele in lei sau se crediteaza contul in lei intocmindu-se ordin de cumparare de valuta (daca are valuta se face alimentarea directa sau verificarea disponibilului de cont).

Examinarea documentelor de catre banci nu trebuie sa depaseasca la fiecare banca un timp rezonabil, timp care nu poate fi mai mare de 7 zile bancare din ziua urmatoare primirii documentelor. Aceste 7 zile se includ hotararea de a accepta sau nu documente, precum si informarea despre aceasta a partii de unde au fost primite. daca documentele nu sunt in ordine , banca emitenta trebuie sa avizeze despre aceasta partea de la care a primit documentele in interiorul celor 7 zile bancare. Avizarea va cuprinde toate discrepantele pentru care au fost refuzate documentele si trebuie sa specifice daca returneaza sau nu documentele. Prudenta bancii este justificata deoarece orice discrepanta in documente indreptateste pe importator sa refuze plata, bancile fiind exonerate de vicii ale formei, acuratetii, autenticitatii si pentru conditiile continute in documente.

Dupa efectuarea acestor formalitati, intreaga documentatie este inaintata in centrala bancii la serviciul acreditive. Lucratorul bancar de aici va deschide un acreditiv in engleza, conform cererii de deschidere a acreditiului, ii va da un numar de referinta, il va inregistra in registru, va opera notele contabile de blocaj, de percepere comision pentru deschiderea acreditivului si speze pentru telex/ SWIFT. Se va inregistra de asemenea, constituirea disponibilului de plata (cash colateral), cu data valutei, la maxim 2 zile de la data deschiderii acreditivului.

Dupa vizarea documentatiei de catre director, se va cifra continutul acreditivului si se va trimite la o banca corespondenta a bancii ordonatorului. In momentul primirii acreditivului, banca exportatorului il va descifra (pentru a se asigura ca nu este un fals), si va examina termenele si conditiile acreditivului.

Astfel, banca exportatorului poate sa se rezume la rolul de simplu transmitator al deschiderii creditului sau poate fi solicitata de catre banca importatorului sa confirme deschiderea acreditivului. In acest caz, pe formular se adauga la instructiuni speciale, mentiunea "va rugam sa-l avizati pe beneficiar si sa adaugati confirmarea Dvs.". Daca bancii respective i se cere numai sa-l avizeze pe beneficiar, se inscrie formula "aceasta deschidere de cont va este transmisa pentru avizarea beneficiarului fara vreun angajament de partea Dvs.". daca refuza sa confirme creditul documentar, banca exportatorului ii va comunica beneficiarului cu mentiunea "Aceasta deschidere de acreditiv va este transmisa fara vreun angajament de partea noastra". Primind de la banca sa acreditivul documentar confirmat sau neconfirmat, exportatorul trebuie de indata sa verifice minutios daca mentiunile care le cuprind coincid cu clauzele contractului de baza. In caz contrar el este obligat sa ceara imediat modificarile corespunzatoare.

In final, in conditii normale de rerulare a operatiunilor, banca exportatorului va intocmi un telex/ adresa catre banca importatorului in care se specifica ca exportatorul a fost instiintat despre deschiderea acreditivului.

Acreditivul este considerat acceptat prin prezentarea documentelor bancii corespondente. De aceea, pentru a evita neintelegerile, orice eroare descoperita in momentul primirii acreditivului documentar trebuie sa fie imediat semnalata importatorului, pentru ca aceasta sa ordone bancii emitente sa efectueze modificarile cuvenite. Astfel, la primirea acreditivului, beneficiarul trebuie sa verifice termenii si conditiile acestuia pentru a fi conforme cu contractul. In cazul constatarii de neconcordante, beneficiarul va lua legatura cu importatorul cerand modificarea conditiilor respective, modificari care acesta le va face numai prin banca emitenta. In cazul in care partenerii convin asupra efectuarii unor modificari la acreditiv, atunci ordonatorul isi va instiinta banca sa efectueze modificarea la acreditiv. Pentru efectuarea modificarii la acreditiv, banca emitenta va percepe un comision de modificare, precum si speze de transmiterea a acesteia in strainatate. Dupa ce modificarea a fost cifrata si semnata de conducere va fi transmisa bancii exportatorului. Dupa primirea mesajului de modificare prin telex/ SWIFT, banca exportatorului descifreaza mesajul si il transmite clientului sau, apoi anunta banca importatorului asupra efectuarii modificarii.

Utilizarea de catre exportator a acreditivului documentar in raport cu banca corespondenta se bazeaza pe doua principii:
- principiul fortei executorii a documentelor, prezentarea de catre exportator a documentelor prescrise obliga banca la plata sumei prevazute in acreditivul documentar;
- principiul fortei executorii a termenelor, termenul de expediere a marfurilor ca si termenul de valabilitate al acreditivului sunt esentiale. Banca are obligatia de a plati numai daca aceste termene au fost respectate. Daca termenul de expediere a marfii nu este mentionat printr-o data calendaristica, se considera ca el coincide cu data expirarii acreditivului.

In termenul de valabilitate al acreditivului, exportatorul va incarca marfa pentru livrare si va prezenta documentele bancii sale. Aceasta verifica documentele cu termenele si conditiile acreditivului, procedeu care poate avea mai multe operatiuni: verificarea felului documentului si numarul acestuia in conformitate cu prevederile acreditivului, citirea acreditivului si verificarea existentei unor modificari la acesta, verificarea individuala a fiecarui document in conformitate cu prevederile din Publicatia 500. Ordinea verificarii documentelor poate fi cea a succesiunii in timp a emiterii lor (factura, cambia, documentul de transport, asigurarea, celelalte documente), dupa verificarea documentelor se trece la operatiunea finala a verificarii, adica la asamblarea documentelor, aceasta etapa constand in compararea documentelor intre ele...

Plaseaza articolul in
Одноклассники
 
Cursul oficial BNM
USD 17,79480,0767
EUR 19,75400,1178
RUB 0,26990,0045
RON 4,17850,0274
UAH 0,70840,0046
GBP 21,57360,1773
Arhiva cursurilor
Ratele medii a dobanzilor
Rata de baza
(26/11/2015)
19,50%
Creditele PJ
(30/11/2015)
15,49%
0,00%
Creditele ipotecare
(30/11/2015)
13,10%
2,32%
Creditele de consum
(30/11/2015)
16,86%
0,06%
Depozite la termen PJ
(30/11/2015)
7,83%
1,55%
Depozite la termen PF
(30/11/2015)
16,94%
0,35%
MDL
Ratele medii a dobanzilor
Creditele PF
(30/11/2015)
10,38%
1,13%
Creditele PJ
(30/11/2015)
6,54%
0,50%
Depozite la termen PF
(30/11/2015)
2,05%
0,02%
Depozite la termen PJ
(30/11/2015)
2,11%
0,87%
VALUTA

HOME | CONTACTS
Bank.MD - Totul despre lumea bancara si nu numai...
Copyright © 2015 AFC Plus SRL. All rights reserved.