top20.md Acreditivul documentar (Partea II)

Tuesday, 16 July 2019
Cursul valutar la CSV 'Moldova Agroindbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.45 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.47 MDL * 1 RUB > cump 0.263 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.45 MDL, vanz 4.78 MDL * 1 UAH > cump 0.58 MDL, vanz 0.84 MDL * 1 GBP > cump 28.4 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Moldindconbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.16 MDL, vanz 21.56 MDL * 1 RUB > cump 0.268 MDL, vanz 0.288 MDL * 1 RON > cump 4.55 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.6 MDL, vanz 0.9 MDL * 1 GBP > cump 28.3 MDL, vanz 29.3 MDL * Cursul valutar la CSV 'Victoriabank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.53 MDL, vanz 19.77 MDL * 1 EUR > cump 21.17 MDL, vanz 21.59 MDL * 1 RUB > cump 0.271 MDL, vanz 0.287 MDL * 1 RON > cump 4.6 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.55 MDL, vanz 0.85 MDL * 1 GBP > cump 28.3 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Mobiasbanca' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.48 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.14 MDL, vanz 21.53 MDL * 1 RUB > cump 0.271 MDL, vanz 0.281 MDL * Cursul valutar la CSV 'Fincombank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.65 MDL * 1 EUR > cump 21.17 MDL, vanz 21.4 MDL * 1 RUB > cump 0.268 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.55 MDL, vanz 4.77 MDL * 1 UAH > cump 0.6 MDL, vanz 0.82 MDL * 1 GBP > cump 28.5 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Eximbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.45 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.1 MDL, vanz 21.5 MDL * 1 RUB > cump 0.265 MDL, vanz 0.285 MDL * 1 RON > cump 4.5 MDL, vanz 4.85 MDL * 1 UAH > cump 0.4 MDL, vanz 0.85 MDL * Cursul valutar la CSV 'Energbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.54 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.2 MDL, vanz 21.45 MDL * 1 RUB > cump 0.27 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.5 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.5 MDL, vanz 1 MDL * Cursul valutar la CSV 'BCR Chisinau SA' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.47 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.14 MDL, vanz 21.5 MDL * 1 RUB > cump 0.25 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.69 MDL, vanz 4.77 MDL * 1 UAH > cump 0.5 MDL, vanz 0.9 MDL * Cursul valutar la CSV 'EuroCreditBank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.72 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.53 MDL * 1 RUB > cump 0.267 MDL, vanz 0.282 MDL * 1 RON > cump 4.58 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.58 MDL, vanz 0.83 MDL * 1 GBP > cump 28.4 MDL, vanz 29.4 MDL * Cursul valutar la CSV 'Comertbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.55 MDL, vanz 19.63 MDL * 1 EUR > cump 21.19 MDL, vanz 21.4 MDL * 1 RUB > cump 0.266 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 UAH > cump 0.3 MDL, vanz 1 MDL * Cursul valutar la CSV 'ProCreditBank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.56 MDL *
   Instituţii creditare
 
  Produse financiare
 
  Instrumente
 
  Informaţii


 
Acreditivul documentar (Partea II)
(08-02-2005)
Articole cu aceasi tematica:

Documentele utilizate in executarea acreditivului sunt: factura, documentele de receptie cantitativa si calitativa a marfii, buletinul de analiza, certificatul de origine, cel de garantie, documentul de transport, documentul de asigurare a marfii, alte documente (certificate fitosanitare, sanitar-veterinare, diverse specificatii, etc.).
- factura este documentul in baza caruia se stabileste contravaloarea marfii, valabila pentru toate documentele ce sunt prevazute de acreditiv, se emite si este semnata si stampilata, intotdeauna, de catre vanzator (beneficiarul acreditivului). Factura se intocmeste pe numele cumparatorului, al ordonatorului acreditivului (adresata lui) si cuprinde urmatoarele elemente de baza: descrierea execta a marfii, pretul unitar, valoarea totala, conditia de livrare, precizarea celorlalte documente, mai ales a documentelor de incasare si expediere, precum si a documentelor de asigurare. este deosebit de important ca toate aceste elemente sa concorde cu cerintele inscrise in acreditiv. Bancile nu accepta, de regula, facturile comerciale emise pentru o suma superioara valorii permise prin acreditiv. Un acreditiv deschis cu o valoare indicata aproximativ (aproximativ, circa, about, etc.) privind cantitatea sau pretul unitar sunt interpretate in practica bancara internationala ca permitand o diferenta de plus/ minus 10 %. Acreditivul deschis, care nu stipuleaza decat o cantitate determinata de marfa ce urmeaza a fi expediata, chiar daca expedierile partiale sunt interzise, admite o depasire a cantitatii de plus/ minus 5 %, cu exceptia cazului in care cantitatea este solicitata intr-un numar de unitati de ambalaj sau articole individualizate.
- documentul de receptie calitativa a marfii se emite, de regula, de institutii de specialitate, persoane agreate de cumparator.
- certificatul de origine face dovada de provenienta a marfii si cumparatorul il utilizeaza la operatia de vamuire a marfii, avand posibilitatea sa obtina eventuale scutiri de taxe vamale (daca legislatia vamala prevede o asemenea scutire). Acest document poate fi utilizat pentru interzicerea reexporturilor.
- certificatul de garantie a greutatii este emis de catre anumite persoane juridice specializate in supravegherea, controlul si receptia marfurilor aflate in trafic international, prin care se garanteaza pierderea de greutate pe care marfa a suferit-o in timpul transportului. Certificatul se utilizeaza, in special, la marfurile ce se transporta in vrac, iar persoana care l-a solicitat plateste un comision institutiei care l-a emis. Orice certificat de garantie a greutatii se afla in posesia persoanei care detine si documentul de incarcare.
- conosamentul maritim reprezinta documentul de transport pe apa al marfii, avand rol principal in achitarea de catre cumparator al marfii, avand rol principal in achitarea de catre cumparator a marfii. Detinatorul conosamentului este, in realitate, proprietarul marfii. Concordanta elementelor inscrise in conosament cu cele din acreditiv constituie o conditie de baza pentru ca banca platitoare sa efectueze plata (verificandu-se daca este emis de caraus numit sau de agentul lui, daca a fost prezentat intregul set, daca este clean on bord, daca este andosat in alb, daca descrierea marfii corespunde cu cea din acreditiv, daca se mentioneaza porturile de incarcare si cele de destinatie si acelea corespund cu cele din acreditiv, etc.). Uzantele internationale admit mentionarea pe conosament a preluarii marfurilor spre incarcare. Conosamentul se emite, in general, in mai multe originale negociabile (minim doua) si in mai multe copii, care nu sunt negociabile. Numarul originalelor negociabile constituie un element obligatoriu care trebuie sa fie mentionat in conosament. Cumparatorul sau banca acestuia, de regula, nu achita contravaloarea documentelor, pana nu au siguranta ca toate conosamentele originale au intrat in posesia bancii sau au fost retrase din circulatie astfel incat nici un original sa nu poata fi detinut de o persoana straina, care s-ar putea sa se prezinte inaintea cumparatorului real sa receptioneze marfa.
- duplicatul frahtului international (sau al scrisorii de trasura internationala) constituie documentul emis de caile ferate din tara exportatorului (vanzatorului) prin care se confirma incasarea marfii, aratandu-se numele expeditorului si cel al destinatarului. Data pusa (prin stampila garii care primeste marfa) de duplicatul de fraht de catre statia de incarcare este considerata, in practica bancara internationala, ca termen de incarcare si expeditie a marfii. Duplicatul de fraht poate fi adresat direct cumparatorului, fara ca acesta sa o plateasca. - duplicatul de fraht adresat unei case de expeditii se utilizeaza atat la exporturile ce se platesc prin incasso documentar, cat si la cele la care plata se face prin acreditiv, in situatiile cand intre tara vanzatorului si cea a cumparatorului nu exista trafic direct de cale ferata sau cand vanzatorul nu are incredere in cumparator.
- duplicatul de fraht adresat unei banci se utilizeaza mai ales in operatiile de export-import finantate de banci. banca finantatoare poate sa impuna ca in acreditiv sa se prevada expedierea marfii la adresa ei sau a unei banci corespondente asu la o casa de expeditie.
- scrisoarea de transport aerian (conosamentul aerian) se intocmeste in cadrul transportului aerian de marfuri in 3 exemplare, originalul insotind marfa, duplicatul este prezentat cu setul de documente la banca iar al treilea exemplar ramane la vanzator.
- adeverinta reprezinta documentul eliberat de o casa de expeditie prin care se confirma primirea si expedierea marfii la adresa indicata pe acreditiv, ca marfa a trecut granita tarii vanzatorului sau se confirma primirea marfii in vederea expedierii. Forma de adeverinta preferata atat de catre cumparatori, cat si de catre banci este aceea prin care se confirma primirea si expedierea la adresa indicata in acreditiv.
- asigurarea/ polita de asigurare constituie documentul prin care se atesta asigurarea marfii. In cadrul acreditivelor documentare, in practica bancara internationala, se cere ca polita de asigurare sa indice riscurile care au fost acoperite. Pentru valabilitatea acesteia este bine sa se verifice daca este semnata si andosata polita de asigurare, daca marfurile sunt corect descrise, daca sunt acoerite riscurile necesare, daca suma acoperita este corecta, daca valuta este aceeasi cu cea din acreditiv, daca sunt corecte porturile de plecare/ destinatie specificate, daca documentul de asigurare este datat inainte de data conosamentului, daca se reflecta felul riscurilor cerute in acreditiv.

Daca documentele sunt in ordine, banca intocmeste o adresa insotitoare a documentelor catre banca ordonatorului. Totodata, banca exportatorului ii va transmite bancii ordonatorului un telex prin care va comunica faptul ca a avizat documente in stricta concordanta cu termenii si conditiile acreditivului. La primirea documentelor, banca ordonatorului va verifica formal daca documentele corespund cu cele enumerate in scrisoarea de insotire si daca aceste documente corespund cu termenii si conditiile acreditivului. Biuneiteles ca se vor semna, stampila si data, factura si documentul de transport (in conformitate cu Normele BNR nr. 3/ 1993). Documentatia in original (factura, documente de transport, certificate, documente de asigurare), insotita de exemplarul de cerere de deschidere acreditiv se va preda clientului importator. In momentul sosirii extrasului de cont de la banca corespondenta, banca emitenta va debita contul de cash colateral. Lucratorul bancar va transmite in acelasi timp BNR un exemplar al formularului de cerere de deschidere acreditiv. Se considera apoi ca operatiunea s-a incheiat si se claseaza dosarul respectiv.

Ca tehnica de plata acreditivul prezinta cateva caracteristici:
- formalismul sau caracterul documentar, in sensul ca exportatorul nu poate pretinde plata decat pe baza documentelor are atesta indeplinirea conditiilor impuse de acreditiv. Pe de alta parte, bancile vor decide plata exclusiv pe baza documentelor, ele neavand sarcina sa controleze marfurile (banca trebuie sa verifice numai existenta documentelor si continutul acestora, respectiv conformitatea lor cu continutul acreditivului.
- independenta fata de relatia contractuala de baza, in sensul ca obligatiile asumate de parti, chiar daca au ca temei un contract comercial, sunt autonome fata de acesta, iar intinderea lor este cea precizata in acreditiv (in acest sens, in "Publicatia 500" se specifica faptul ca acreditivul este o tranzactie distincta de cea de vanzare.
- fermitatea angajamentului bancar, in sensul ca banca se angajeaza sa efectueze plata, in conformitate cu instructiunile acreditivului, iar angajamentul sau ramane ferm pana cand, eventual, primeste alte instructiuni decat cele initiale.
- adaptabilitatea, in sensul ca, prin tipurile sale, acreditivul poate di adecvat diferitelor operatiuni de comert interior sau exterior.
- siguranta, prin aceea ca asigura protejarea intereselor tuturor partilor implicate. Astfel, exportatorul are siguranta ca, in conditiile respectarii obligatiilor inscrise in acreditiv, va incasa contravaloarea marfii, importatorul este asigurat ca plata marfii nu se va face decat dupa ce documentele precizate in acreditiv (care atesta expedierea marfii, vor fi depuse la banca platitoare iar banca emitenta este protejata prin gajul asupra documentelor de livrare.

Documentele are pot fi solicitate in mod uzual in cazul utilizarii acreditivului documentar sunt:
- documente comerciale de identificare cantitativa, calitativa si valorica a marfurilor livrate cum sunt factura, factura externa emisa de exportator, pe baza careia se efectueaza plata, functii diferite au factura consulara, vizata sau legalizata de reprezentanta diplomatica a tarii importatorului din tara exportatorului si factura proforma, de "informare" sau "provizorie", care este transmisa de exportator importatorului inainte de expedierea marfurilor.
- documente de transport: conosamentul maritim sau fluvial, duplicatul scrisorii de trasura internationala pentru transport feroviar sau rutier, scrisoarea de transport aerian, dovada sau adeverinta unei case de expeditii internationale, in situatia in care marfurile livrate nu au greutatea sau volumul necesar ocuparii unui vagon intreg.
- documentele de asigurare (in cazul in care conditia de livrare din contract prevede ca obligatie a exportatorului de a asigura marfurile pe parcurs international): polita sau certificatul de asigurare sau notele de acoperire (certificate de asigurare provizorii). - documente care atesta calitatea, cantitatea si originea marfurilor, proces verbal de receptie calitativa si cantitativa a marfurilor, buletinul de analiza, certificatul fitosanitar, certificat de garantie, certificat de origine, etc.

Refuzul de plata al bancilor se explica prin prezentarea unor documente incomplete si/ sau incorecte, expirarea acreditivului, prezentarea documentelor cu intarziere, expedierea cu intarziere a marfii.

Functionarea corespunzatoare a acreditivului documentar este conditionata de cunoasterea unor elemente specifice, si anume:
- domicilierea, adica locul unde urmeaza sa aiba loc plata acreditivului. Partenerii pot conveni in contractul de baza ca acreditivul este domiciliat la o banca din tara exportatorului (ceea ce avantajeaza pe exportator, acesta nefiind obligat sa astepte timpul de curier intre banci), la o banca din tara importatorului, sau intr-o tara terta.
- valoarea acreditivului, care se regaseste in instructiunile pe care le da ordonatorul bancii sale, adica suma care urmeaza a fi platita contra documentelor exportatorului. Conform art. 39 din "Publicatia 500", valoarea acreditivului se poate exprima astfel: prin indicarea cu aproximatie a sumei folosind expresiile "in jur de", "aproximativ", "circa", prin indicarea unei sume superioare, "pana la concurenta sumei", sau printr-o suma fixa.
- valabilitatea acreditivului reprezinta termenul limita pana la care exportatorul trebuie sa prezinte documentele la ghisele bancii unde este domiciliat acreditivul. Daca in acreditiv nu este precizat termnul de predare al documentelor la banca, acesta este considerat 21 de zile de la data emiterii documentului de transport. Este de precizat faptul ca data respectiva se refera la documentele prezentate, nu expediate. Dupa aceasta data, banca refuza plata, iar prelungirea valabilitatii acreditivului nu se face decat din ordinul ordonatorului. Termenul de livrare stabilit in contract trebuie sa se regaseasca in documentul de transport, care atesta expedierea marfii. Depasirea acestui termen inseamna neindeplinirea obligatiilor contractuale si, deci, incetarea obligatiei de plata in cadrul acreditivului.
- natura nagajamentului bancar, acesta putand fi revocabil, irevocabil si irevocabil confirmat. Acreditivul revocabil poate fi modificat sau anulat de banca emitenta, fara nici un preaviz prealabil catre beneficiar. Acreditivul documentar irevocabil presupune un angajament ferm al bancii emitente de a executa plata, accepta sau negocia documentele, care nu poate fi modificat sau anulat decat cu ajutorul tuturor partilor. Acreditivul irevocabil reprezinta pentru beneficiar o certitudine absoluta privind plata, cu conditia prezentarii tuturor documentelor prevazute si confirmarii tuturor celorlalte conditii. Acreditivul documentar irevocabil confirmat este acreditivul in care angajamentul irevocabil al bancii emitente se adauga la un angajament egal ca valoare si conditii al bancii confirmatoare (din tara exportatorului).
- modul de stingere a obligatiei de plata asumate prin acreditivul documentar poate fi: plata la vedere, prin acceptare si plata diferata. La acreditivul cu plata la vedere, in momentul prezentarii documentelor la banca de catre exportator, acesta este platit imediat. In cazul platii prin acceptare se foloseste un instrument de credit, banca platitoare acceptand cambia prezentata de exportator odata cu documentele. Acreditivul cu plata diferata permite amanarea platii la un anumit termen de la prezentarea documentelor.

Desi larg utilizat in special pentru siguranta pe care o ofera, acreditivul documentar "ofera" si unele limite cum ar fi:
- Durata de operare, un interval de timp se scurge intre acordul privind plata prin acreditiv si momentul in care exportatorul primeste notificarea deschiderii acreditivului, acesta putand fi prelungit datorita unor situatii ca: dificultati intampinate de importator in gasirea unei banci care sa accepte operatiunea, lipsa de valuta convertibila in tara importatoare, etc. Apoi, pentru efectuarea acestor plati, banca dispune de un termen "rezonabil" de examinare a documentelor, care poate fi sub o saptamana in cazul acreditivelor confirmate dar se poate prelungi in cazul celor confirmate.
- Complexitatea, partenerii cu o experienta redusa in tranzactii internationale pot gasi prea complicate regulile si procedurile impuse de utilizarea acreditivului si sa tergiverseze nejustificat sau sa priveze operatiunile de continuitate.
- Costul, acreditivul este cea mai scumpa modalitate de plata datorita "costurilor" de siguranta si confirmare. Comisioanele percepute de banci se aplica la valoarea acreditivului si, chiar daca procentul este redus, valoarea absoluta poate sa devina foarte ridicata. Daca partile nu stipuleaza altfel (prin clauzele de acreditiv sau prin referire la clauze contractuale de repartitie a costurilor), costul acreditivului este in sarcina importatorului. In plus, acreditivul induce costuri si pentru bancile implicate, in raport cu complexitatea operatiunii si tarile implicate...

Plaseaza articolul in
Одноклассники
 
Cursul oficial BNM
USD 17,72850,0241
EUR 19,99420,0075
RUB 0,28310,0016
RON 4,22520,0010
UAH 0,68470,0001
GBP 22,24930,0026
Arhiva cursurilor
Ratele medii a dobanzilor
Rata de baza
(26/11/2015)
19,50%
Creditele PJ
(30/11/2015)
15,49%
0,00%
Creditele ipotecare
(30/11/2015)
13,10%
2,32%
Creditele de consum
(30/11/2015)
16,86%
0,06%
Depozite la termen PJ
(30/11/2015)
7,83%
1,55%
Depozite la termen PF
(30/11/2015)
16,94%
0,35%
MDL
Ratele medii a dobanzilor
Creditele PF
(30/11/2015)
10,38%
1,13%
Creditele PJ
(30/11/2015)
6,54%
0,50%
Depozite la termen PF
(30/11/2015)
2,05%
0,02%
Depozite la termen PJ
(30/11/2015)
2,11%
0,87%
VALUTA

HOME | CONTACTS
Bank.MD - Totul despre lumea bancara si nu numai...
Copyright © 2015 AFC Plus SRL. All rights reserved.