top20.md Acreditivul documentar (Partea III)

Thursday, 22 August 2019
Cursul valutar la CSV 'Moldova Agroindbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.45 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.47 MDL * 1 RUB > cump 0.263 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.45 MDL, vanz 4.78 MDL * 1 UAH > cump 0.58 MDL, vanz 0.84 MDL * 1 GBP > cump 28.4 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Moldindconbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.16 MDL, vanz 21.56 MDL * 1 RUB > cump 0.268 MDL, vanz 0.288 MDL * 1 RON > cump 4.55 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.6 MDL, vanz 0.9 MDL * 1 GBP > cump 28.3 MDL, vanz 29.3 MDL * Cursul valutar la CSV 'Victoriabank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.53 MDL, vanz 19.77 MDL * 1 EUR > cump 21.17 MDL, vanz 21.59 MDL * 1 RUB > cump 0.271 MDL, vanz 0.287 MDL * 1 RON > cump 4.6 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.55 MDL, vanz 0.85 MDL * 1 GBP > cump 28.3 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Mobiasbanca' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.48 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.14 MDL, vanz 21.53 MDL * 1 RUB > cump 0.271 MDL, vanz 0.281 MDL * Cursul valutar la CSV 'Fincombank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.65 MDL * 1 EUR > cump 21.17 MDL, vanz 21.4 MDL * 1 RUB > cump 0.268 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.55 MDL, vanz 4.77 MDL * 1 UAH > cump 0.6 MDL, vanz 0.82 MDL * 1 GBP > cump 28.5 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Eximbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.45 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.1 MDL, vanz 21.5 MDL * 1 RUB > cump 0.265 MDL, vanz 0.285 MDL * 1 RON > cump 4.5 MDL, vanz 4.85 MDL * 1 UAH > cump 0.4 MDL, vanz 0.85 MDL * Cursul valutar la CSV 'Energbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.54 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.2 MDL, vanz 21.45 MDL * 1 RUB > cump 0.27 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.5 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.5 MDL, vanz 1 MDL * Cursul valutar la CSV 'BCR Chisinau SA' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.47 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.14 MDL, vanz 21.5 MDL * 1 RUB > cump 0.25 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.69 MDL, vanz 4.77 MDL * 1 UAH > cump 0.5 MDL, vanz 0.9 MDL * Cursul valutar la CSV 'EuroCreditBank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.72 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.53 MDL * 1 RUB > cump 0.267 MDL, vanz 0.282 MDL * 1 RON > cump 4.58 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.58 MDL, vanz 0.83 MDL * 1 GBP > cump 28.4 MDL, vanz 29.4 MDL * Cursul valutar la CSV 'Comertbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.55 MDL, vanz 19.63 MDL * 1 EUR > cump 21.19 MDL, vanz 21.4 MDL * 1 RUB > cump 0.266 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 UAH > cump 0.3 MDL, vanz 1 MDL * Cursul valutar la CSV 'ProCreditBank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.56 MDL *
   Instituţii creditare
 
  Produse financiare
 
  Instrumente
 
  Informaţii


 
Acreditivul documentar (Partea III)
(23-03-2005)
Articole cu aceasi tematica:

Tipurile de acreditive documentare:
- din punct de vedere al fermitatii angajamentului bancar (functie de natura lor), acreditivele pot fi revocabile (care pot fi anulate sau modificate de catre banca emitenta la cererea ordonatorului/ importatorului in intervalul de la deschiderea sa si pana la prezentarea documentelor de export la banca ce va efectua plata, fara sa existe un acord prealabil al beneficiarului) si irevocabile (pe baza ordinului cumparatorului/ ordonatorului, banca ordonatoare se angajeaza irevocabil sa plateasca beneficiarului sa plateasca suma stabilita ca urmare a prezentarii documentelor conforme cu conditiile acreditivului, acreditivul documentar irevocabil neputand fi anulat sau modificat in timpul valabilitatii sale decat cu acordul tuturor participantilor/ partilor implicate - banca se obliga sa plateasca documentele, daca s-a prevazut plata la vedere, sa le plateasca la o data determinata, sa accepte trate trase de beneficiar asupra sa, daca a fost stipulata acceptarea lor, sa-si asume raspunderea pentru acceptarea si plata tratelor la scadenta, daca prin acreditiv nu s-a mentionat ca ele sa fie trase asupra ordonatorului acreditivului, sa plateasca sumele trase la termen fara accept de recurs impotriva tragatorului sau destinatarului de trata, acreditivul stipuland negocierea tratelor). Orice acreditiv documentar trebuie sa aiba precizata natura lui (revocabil sau irevocabil) in caz contrar bancile considerandu-l irevocabil. Trebuie retinut si faptul ca acreditivele irevocabile pot fi confirmate sau neconfirmate.

Din punct de vedere al exportatorului, cel mai avantajos este acreditivul documentar irevocabil si confirmat, domiciliat la o banca din tara sa si cu plata la vedere. Astfel, el este asigurat ca acreditivul nu va fi retras sau modificat de catre ordonator in termenul de valabilitate (este irevocabil), beneficiaza de garantia unei banci terte (alta decat cea emitenta) ca plata ca fi efectuata (este confirmat), plata se va efectua fara intarziere, economisindu-se timpul necesar pentru transmiterea documentelor intre bancile din cele doua tari (este domiciliat in tara exportatorului), va incasa contravaloarea marfii de indata ce se depun documentele la banca platitoare (este cu plata la vedere).

Caracterul flexibil al mecanismului de plati prin acreditiv permite insa adaptarea acestei modalitati de plata in raport cu modul de realizare a operatiunii comerciale (export direct, indirect sau prin intermediar), cu termenul de plata (vanzare cu plata imediata sau pe credit), cu facilitatile de finantare oferite importatorului sau exportatorului, cu modul de efectuare a livrarii (integrala sau in transe). Totodata, pentru operatiunile combinate de comert exterior, de tipul reexportului sau contrapartidei s-au elaborat scheme specifice de plata prin acreditiv.
- din punct de vedere al momentului efectuarii platii acreditivele pot fi: cu plata la vedere, cu plata la termen, de negociere, de acceptare.

Acreditivul documentar cu plata prin acceptare este utilizat in cazul unui export pe credit. Ele au o durata mai mare de 60 - 180 zile si presupun garantarea derularii operatiunilor prin intermediul unei trate (prin mecanismul cambial se garanteaza plata la vanzarea pe credit facuta de exportator). In cazul ca acesta are nevoie de lichiditati, el poate instructa banca sa se sconteze cambia acceptata de banca emitenta. La scadenta cambiei, ultimul beneficiar al acesteia (de exemplu, banca de scont), va incasa contravaloarea acesteia (respectiv suma inscrisa in acreditiv) de la banca enmitenta.

Acreditivul cu plata diferata (amanata) este o forma de acreditiv in care plata documentelor nu se face in momentul prezentarii acestora la banca de catre beneficiar, ci la o data ulterioara, mentionata in acreditiv. Practic, aceasta inseamna o finantare a importatorului, care primeste documentele si poate ridica marfa inainte de efectuarea platii, ceea ce impune luarea de masuri pentru garantarea platii (de exemplu, prin acceptarea unei cambii care sa acopere contravaloarea acreditivului si costul creditarii). Acreditivul cu plata diferata se utilizeaza atunci cand importatorul este comerciant care urmeaza sa revanda marfurile pe piata locala sau internationala, incasand contravaloarea lor si platind, dupa ce si-a oprit marja proprie, pe exportator.

Acreditivul cu plata prin negociere este forma de acreditiv in care exportatorul prezinta bancii documentele insotite de cambii cu scadenta la vedere sau la termen trase asupra importatorului sau bancii emitente sau altei persoane indicate in acreditiv. Banca negociatoare achita cambiile spre a fi "vandute" bancii emitente. Acreditivul cu plata prin negociere permite exportatorului sa incaseze imediat pretul ce i se cuvine. Pentru operatiunea efectuata banca percepe inca un comision de negociere si isi retine dobanda pentru intervelul scurs din momentul negocierii pana in momentul incasarii banilor de la banca emitenta. Acest tip de acreditiv poate fi folosit, ca si acreditivul cu plata prin acceptare, pentru finantarea exportatorului care livreaza pe credit.

- din punct de vedere al domicilierii acreditivele pot fi: in tara exportatorului, in tara importatorului sau intr-o tara terta. Domicilierea este concretizata de stabilirea bancii din orasul, tara in care ea se afla si la care se va efectua plata. Domicilierea unui acreditiv este stabilita, de regula, de catre banca emitenta a acestuia, uzantele internationale stabilind acesteia atributii importante in ceea ce priveste desemnarea bancii care va efectua plata. Acreditivul documentar domiciliat in tara cumparatorului mai poarta denumirea de acreditiv de negociere, stabilind locul de efectuare a platii la o banca din tara cumparatorului,d e regula la banca ordonatoare, vanzatorul putand, deci, sa incaseze contravaloarea documentelor numai dupa ce acestea vor ajunge la banca straina si vor fi controlate de catre aceasta. Beneficiarul unui acreditiv domiciliat in tara cumparatorului poate sa incaseze contravaloarea documentelor in moneda tarii sale, inainte ca documentele sa fi ajuns la banca platitoare straina, negociind trata trasa asupra bancii ordonatoare sau documentele de expeditie, la o banca locala (de regula banca sa). In acest caz beneficiarul va suporta cheltuielile de negociere (care depind indeosebi de marirea taxei scontului). Acreditivul documentar domiciliat intara vanzatorului prezinta avantajul pentru vanzator ca, in principiu, poate sa incaseze valoarea documentelor imediat dupa depunerea lor la banza sa, daca dupa verificare aceseta corespund conditiilor acreditivului si nu va avea de suportat cheltuieli sub forma de comisioane si speze bancare, care sunt suportate de catre cumparator.

- din punct de vedere al clauzelor aferente modului lor de executare sau de livrare a marfurilor se cunosc acreditive transferabile si netransferabile, utilizabile total sau partial, platibile in transe (ca urmare a livrarii esalonate), utilizabile prin trate la vedere sau la termen, revolving, cu clauza rosie (red clause), subsidiare, acreditive back-to-back, acreditive de rambursare, reciproce, etc.

Acreditivul documentar transferabil contine in mod expres clauza de transferabilitate cu urmatorul continut: vanzatorul, beneficiarul initial al acreditivului poate sa-si substituie unul sau mai multi beneficiari secunzi, respectiv un alt furnizor sau mai multi, operatia de substituire avand loc, de regula, pentru intreaga cantitate de marfuri ce face obiectul acreditivului. Acreditivul se transfera in conditiile lui initiale cu posibil exceptii: valoarea totala si pretul unitar care pot fi mai mici, data la care exprira valabilitatea acreditivului si termenul de incarcare a marfurilor, elemente care pot fi modificate in functie de acordul intervenit intre primul si cel de-al doilea beneficiar. Cheltuielile de transfer ale acreditivului se suporta de catre primul beneficiar. Prin acest transfer, exista riscul ca banca care-l va executa sa nu fie o banca corespondenta celei ordonatoare si, ca urmare, sa apara dificultati in efectuarea platii. Acest tip de acreditiv este folosit in cazul exportului prin intermediari, atunci cand furnizorul marfurilor nu trateaza direct cu cumparatorul final. Acest tip de acreditiv se foloseste in cazul exportului prin intermediari, atunci cand furnizorul marfurilor nu trateaza direct cu cumparatorul final. Intermediarul (comisionarul) va cere cumparatorului sa deschida un acreditiv documentar irevocabil transferabil, utilizabil si platibil la banca sa. Banca intermediarului va transfera apoi acreditivul la banca furnizorului, intermediarul, putandu-si indeplini astfel obligatiile contractuale fata de furnizor, fara a folosi fondurile proprii si fara a recurge la credite bancare. Pentru siguranta operatiunii, este bine ca acreditivul original sa fie confirmat de banca intermediarului daca acesteia i se cere sa se angajeze si sa efectueze transferul acreditivului in favoarea furnizorului (beneficiarul secundar). Fara aceasta confirmare banca se va limita la a transfera acreditivul in favoarea unui tert, fara nici un angajament de partea sa. banca intermediarului este cea care va aviza beneficiarul secundar in legatura cu transferul acreditivului. Dupa deschiderea acreditivului, beneficiarul secundar va prezenta documentele prin banca sa, bancii avizatoare (notificatoare). La primirea documentelor, banca notificatoare va inlocui documentele beneficiarului secundar (in principal factura) cu cele ale primului beneficiar care vor fi emise pentru suma totala a acreditivului original. Dupa aceea, banca avizatoare va prezenta documentele bancii emitente, obtinand plata. La primirea banilor, banca va plati beneficiarului secundar suma care i se datoreaza, iar diferenta o va plati primului beneficiar. Daca acreditivul nu prevede altfel, el nu poate fi transferat decat o singura data, deci beneficiarul secundar nu poate transfera acreditivul unei parti terte. Acreditivul transferabil va fi deschis in aceleasi conditii si termeni cu ai acreditivului original cu exceptia: numelui solicitantului care, dupa caz, va fi primul beneficiar, suma si pretul unitar pot fi mai mici pentru a permite comisionarului sa-si ia profitul (comisionul), data expirarii acreditivului si ultima data de livrare vor fi anterioare celor din acreditivul original.

Acreditivul documentar netransferabil presupune faptul ca nu se mentioneaza alt beneficiar decat exportatorul.

Acreditivul divizibil presupune mentiunea ca suma de incasat se imparte intre beneficiar si alte persoane indicate de acesta.

Acreditivul indivizibil nu contine mentiunea de impartire a sumei de incasat, mentiune anterior indicata sau deductibila din contractele comerciale anexate documentelor de deschidere ale acreditivului.

Acreditivul utilizabil total contine clauza in baza careia el se poate utiliza o singura data in mod total.

Acreditivul partial sau platibil in transe se utilizeaza cand are loc livrarea esalonata a marfurilor, pentru fiecare transa fiind prevazuta atat cantitatea marfii cat si termenul de incasare. Fiecare livrare poate fi privita ca o operatiune distincta, diferita fata de celelalte. Daca marfa nu se expediaza la termenul stabilit, transa expirata nu va mai putea fi utilizata, yurmand sa se execute transele viitoare, fircare in termenul stabilit. Acest acreditiv este utilizabil mai ales in operatiunile comerciale solicitate in baza unui grafic strict de livrare, in functie de anumite consideratii ale cumparatorului cum ar fi desfacerea marfurilor primite anterior pentru acumularea sumelor necesare platii viitoarelor transe, aprovizionarea cu materii prime in functie de necesitatile de comsum, prelucrare sau revanzare, etc.

Acreditivul documentar revolving este o varianta a acreditivului platibil in transe care se deschide numai pentru contravaloarea unei transe dintr-un contract de comert exterior si isi reintregeste valoarea pe masura utilizarii lui, pana la limita valorii la care a fost deschis. La deschiderea acreditivului revolving se indica expres valoarea transei si termenul de valabilitate pentru fiecare transa in parte. Modul de incarcare a transei se poate stabili in functie de timp (in sensul ca valoarea initiala se reintregeste lunar, trimestrial, de un numar de ori intr-un interval) sau in functie de valoare (de exemplu, cote determinate pana se atinge valoarea globala a acreditivului). Acreditivul documentar revolving este avantajos pentru cumparator atunci cand tranzactia este de valoare ridicata (putandu-se folosi valori mici de creditare, cumparatorul imobilizand sume mai putin "compresive" asupra activitatii si cu costuri mai mici decat cel al mai multor acreditive cumulate pentru aceeasi tranzactie), cu livrari in transe (permitand si o judicioasa esalonare a livrarilor, simplificand si activitatea administrativa), deschiderea acreditiului realizandu-se o singura data, iar pe masura utilizarii transei, acreditivul se poate utiliza in continuare pentru transele viitoare (vanzatorul avand si siguranta livrarii intregii productii realizate pentru obtinerea valorii total a acreditivului).

Acreditivul utilizabil prin cambii este forma de plata in care cambia la termen este trasa asupra bancii care are sarcina sa execute acreditivul (banca platitoare). Prin tragerea cambiilor la termen, se obtine de catre vanzator angajamentul irevocabil, cu conditia ca documentele prezentate sa fie in conformitate cu acreditivul. Acest acreditiv este oportun atunci cand exportatorul, neavand incredere in cumparator, trage cambii, de regula nu asupra acestuia, ci asupra unei banci.

Acreditivul cu clauza rosie (red clause) reprezinta o favoare speciala acordata vanzatorului (exportatorului) de catre importator, care permite bancii ordonatoare (sau celei confirmatoare) sa-i avanseze beneficiarului, in contul viitoarei livrari, o parte din valoarea afacerii (un avans inainte de inceperea livrarii marfii). Avansul pe care il primeste exportatorul (reprezinta o cota procentuala din valoarea acreditivului sau, mai rar, intreaga valoare a acestuia si este deductibil din valoarea reglementarii finale si rambursabil in caz de neexecutare a contractului), acordat pe riscul si raspunderea bancii ordonatoare, ii permite acestuia sa efectueze aprovizionarea cu materii prime, sa angajeze forta de munca, etc. in functie de interesele acestuia sau de interese comune stabilite contractual, in vederea efectuarii exportului. Importatorul, realizand astfel o operatiune de finantare a exportului, poate solicita de la exportator o garantie pana la livrarea marfurilor si depunerea documentelor respective. Este utilizat in special in operatiubnile de intermediere, cand exportatorul are mai multi furnizori locali, care trebuie platiti cash la livrare, sau marfurile sunt procurate de la licitatii locale cu plata pe loc, in acest caz avansul trebuind sa acopere contravaloarea marfurilor livrate.

Acreditivul documentar subsidiar consta in aceea ca, pe baza unui acreditiv extern pe care l-a primit de exportator, acesta urmeaza sa deschida pe piata interna un acreditiv intern in favoarea unui producator de marfuri (sau posesor al acelor marfuri), fiind o alternativa la acreditivul transferabil fiind utilizat in locul acestuia atunci cand acreditivul original nu cuprinde clauza de transferabilitate sau beneficiarul principal doreste sa schimbe termenii din acreditivul original. In acest caz, beneficiarul principal, care poate fi o casa de comert care face reexport, va cere bancii sale sa deschida un acreditiv in favoarea beneficiarului secundar, care "se va sprijini" pe acreditivul original. Acreditivul original si acreditivul back-to-back sunt independente unul de celalalt, intre ele neexistand nici o legatura juridica, chiar daca fac parte din una si aceeasi operatiune comerciala, tranzactia de acest fel efectuandu-se de banca pe baza a doua acte juridice distincte. Acest acreditiv se utilizeaza in situatiile in care exportatorul nu este el insusi producatorul/ posesorul marfurilor ce urmeaza sa se exporte. De exemplu, daca o banca locala primeste un acreditiv deschis la un exportator in favoarea furnizorului local, il va plati pe acesta din urma, ca urmare a livrarii de marfuri si depunerii documentelor conforme cu acreditivul.

Acreditivul documentar back-to-back (denumit si acreditiv ajutator sau sprijinit spate-in-spate) este un acreditiv de import deschis pe baza unui acreditiv de export, aceasta forma de acreditiv fiind utilizata in operatiunile de reexport sau de intermediere pe piata locala. Desfasurarea normala a platilor necesita o corelatie stransa intre termenele de livrare, de plata si cele de valabilitate ale acreditivului. Exista doua forme de acreditiv back-to-back reprezentate de acreditivul concordant, cand deschiderea acreditivului subsidiar necesita aceleasi documente ca si acreditivul original si acreditivul neconcordant cand acreditivul original, dupa schimbarile de facturi si, daca este cazul, de cambii, nu poate fi utilizat cu documentele necesare acreditivului subsidiar. Principalele avantaje prezentate de acest tip de acreditiv sunt: permite intermediarilor cu capacitate financiara mai redusa sa realizeze tranzactii internationale de valoare ridicata, da siguranta cumparatorului final, initiatorul poate angaja operatiuni de transport, vamale, etc., se pot schimba conditiile din acreditivul original, alegandu-se, de exemplu, alte termene de plata. In cazul in care cele doua parti implicate in derularea finala a tranzactiei se cunosc, marfa este expediata direct de la primul la ultimul. Documentele sunt expediate la banca exportatorului, acesta procedand, daca este cazul, la schimbarea facturii sau a altor documente potrivit conditiilor din primul acreditiv. Spre deosebire de acreditivul transferabil, la acreditivul back-to-back, cumparatorul nu este neaparat la cunostinta ca operatiunea se deruleaza printr-un intermediar (comisionar). Pe de alta parte, in cazul acreditivului transferabil, comisionarul si banca nu au nici o obligatie, cu exceptia cazului in care se confirma acreditivul, in timp ce la acreditivul back-to-back ei au obligatiile si raspunderile depline de la orice acreditiv.

Cesionarea acreditivului documentar se practica atunci cand nu este posibila utilizarea acreditivului transferabil sau cel back-to-back pentru a transfera in conditii de siguranta acreditivul in favoarea unui tert. Astfel, intermediarul in favoarea caruia s-a deschis un acreditiv, poate ceda in totalitate sau numai partial dreptul de creanta dobandit prin acreditiv unui tert, exportatorul real. In general, declaratia de cesiune se face in scris, precizandu-se suma la care se refera, si este prezentata de catre beneficiarul acreditivului (cedentul) bancii sale, care notifica cesiunea beneficiarului acesteia, putand astfel sa si confirme acreditivul. Banca precizeaza cesionarului ca va varsa direct suma cedata, dupa realizarea acreditivului, daca toate conditiile privind utilizarea acreditivului vor fi indeplinite. Spre deosebire de acreditivul transferabil, in cazul cesiunii, cesionarul nu poate utiliza creditul el insusi. Daca beneficiarul acreditivului nu doreste sau nu este in masura sa utilizeze acreditivul, prezentand documentele necesare, cesionarul nu va putea fi creditat cu suma ce ii revine.

Acreditivul documentar de rambursare reprezinta ordinul scris emis de catre banca (ordonatoare) unei banci corespondente din strainatate, la care are cont si disponibil valutar, pentru ca aceasta sa puna la dispozitia unei terte banci o suma determinata. Din aceasta suma, banca terta va rambursa o suma ca urmare a executarii unui acreditiv sau a unui ordin de plata pe care l-a primit de la banca ordonatoare. Banca terta, in calitatea ei de banca acreditata, este avizata de deschiderea in favoarea ei a acreditivului de rambursare.

Acreditivul documentar reciproc are mai multe forme de manifestare si este specific operatiunilor de contrapartida, in care efectuarea unui import este legata de realizarea unui export din tara importatoare in tara exportatoare. Cele mai utilizate sunt acreditivul documentar reciproc simplu, corespunzator caruia fiecare partener include in documentele de deschidere a acreditivului clauza "de intrare in vigoare" prin care exportatorul beneficiar poate incasa contravaloarea marfii livrate odata cu depunerea documentelor, cu respectarea stricta a conditiilor contractuale. Suma astfel incasata va fi utilizata pentru acoperirea contrapartidei sau, pana la achitarea importului, pentru alte scopuri. Aceasta forma prezinta riscul nelivrarii la termenul convenit (sau deloc) a contrapartidei. O alta forma este acreditivul documentar reciproc "a valoir" (de valoare) care contine o clauza de valoare (a valoir) prin care disponibilitatile valutare create de unul din acreditive sunt utilizate pentru acoperirea unui alt acreditiv, iar plata se face numai in limita valorii efectiv utilizate. Prin urmare, pe de o parte, acreditivul de import are o valoare limitata la valoarea acreditivului de export, iar pe cealalta parte, exportatorul beneficiar al acreditivului reciporc nu poate expedia marfurile si utiliza acreditivul daca partenerul nu a deschis la timp contracreditul respectiv corespunzator, deoarece primul acreditiv nu intra in vigoare decat la deschiderea celui de-al doilea. O alta forma este acreditivul documentar reciproc escrow care cuprinde, pe langa clauza de intrare in vigoare clauza a valoir si o clauza de garantie, prin care banca emitenta isi asuma angajamentul ferm si neconditionat de a efectua plata in valuta in cazul in care acreditivul partenerului expira, neutilizat total sau partial, deci daca partenerul in contrapartida nu livreaza in termenul convenit tot lotul sau renunta la livrarea lui. Acreditivul escrow sa exportatorului mai multa siguranta ca livrarea va avea locd in conformitate cu contractul incheiat, in caz contrar acesta recuperand de la banca, in valuta, contravaloarea livrarii sale.

Plaseaza articolul in
Одноклассники
 
Cursul oficial BNM
USD 17,79480,0767
EUR 19,75400,1178
RUB 0,26990,0045
RON 4,17850,0274
UAH 0,70840,0046
GBP 21,57360,1773
Arhiva cursurilor
Ratele medii a dobanzilor
Rata de baza
(26/11/2015)
19,50%
Creditele PJ
(30/11/2015)
15,49%
0,00%
Creditele ipotecare
(30/11/2015)
13,10%
2,32%
Creditele de consum
(30/11/2015)
16,86%
0,06%
Depozite la termen PJ
(30/11/2015)
7,83%
1,55%
Depozite la termen PF
(30/11/2015)
16,94%
0,35%
MDL
Ratele medii a dobanzilor
Creditele PF
(30/11/2015)
10,38%
1,13%
Creditele PJ
(30/11/2015)
6,54%
0,50%
Depozite la termen PF
(30/11/2015)
2,05%
0,02%
Depozite la termen PJ
(30/11/2015)
2,11%
0,87%
VALUTA

HOME | CONTACTS
Bank.MD - Totul despre lumea bancara si nu numai...
Copyright © 2015 AFC Plus SRL. All rights reserved.