top20.md Instrumentul de plata - "Viramentul"

Tuesday, 16 July 2019
Cursul valutar la CSV 'Moldova Agroindbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.45 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.47 MDL * 1 RUB > cump 0.263 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.45 MDL, vanz 4.78 MDL * 1 UAH > cump 0.58 MDL, vanz 0.84 MDL * 1 GBP > cump 28.4 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Moldindconbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.16 MDL, vanz 21.56 MDL * 1 RUB > cump 0.268 MDL, vanz 0.288 MDL * 1 RON > cump 4.55 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.6 MDL, vanz 0.9 MDL * 1 GBP > cump 28.3 MDL, vanz 29.3 MDL * Cursul valutar la CSV 'Victoriabank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.53 MDL, vanz 19.77 MDL * 1 EUR > cump 21.17 MDL, vanz 21.59 MDL * 1 RUB > cump 0.271 MDL, vanz 0.287 MDL * 1 RON > cump 4.6 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.55 MDL, vanz 0.85 MDL * 1 GBP > cump 28.3 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Mobiasbanca' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.48 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.14 MDL, vanz 21.53 MDL * 1 RUB > cump 0.271 MDL, vanz 0.281 MDL * Cursul valutar la CSV 'Fincombank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.65 MDL * 1 EUR > cump 21.17 MDL, vanz 21.4 MDL * 1 RUB > cump 0.268 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.55 MDL, vanz 4.77 MDL * 1 UAH > cump 0.6 MDL, vanz 0.82 MDL * 1 GBP > cump 28.5 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Eximbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.45 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.1 MDL, vanz 21.5 MDL * 1 RUB > cump 0.265 MDL, vanz 0.285 MDL * 1 RON > cump 4.5 MDL, vanz 4.85 MDL * 1 UAH > cump 0.4 MDL, vanz 0.85 MDL * Cursul valutar la CSV 'Energbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.54 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.2 MDL, vanz 21.45 MDL * 1 RUB > cump 0.27 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.5 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.5 MDL, vanz 1 MDL * Cursul valutar la CSV 'BCR Chisinau SA' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.47 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.14 MDL, vanz 21.5 MDL * 1 RUB > cump 0.25 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.69 MDL, vanz 4.77 MDL * 1 UAH > cump 0.5 MDL, vanz 0.9 MDL * Cursul valutar la CSV 'EuroCreditBank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.72 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.53 MDL * 1 RUB > cump 0.267 MDL, vanz 0.282 MDL * 1 RON > cump 4.58 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.58 MDL, vanz 0.83 MDL * 1 GBP > cump 28.4 MDL, vanz 29.4 MDL * Cursul valutar la CSV 'Comertbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.55 MDL, vanz 19.63 MDL * 1 EUR > cump 21.19 MDL, vanz 21.4 MDL * 1 RUB > cump 0.266 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 UAH > cump 0.3 MDL, vanz 1 MDL * Cursul valutar la CSV 'ProCreditBank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.56 MDL *
   Instituţii creditare
 
  Produse financiare
 
  Instrumente
 
  Informaţii


 
Instrumentul de plata - "Viramentul"
(02-09-2010)
Articole cu aceasi tematica:

Viramentul - un procedeu special de plată prin care se înfăptuieşte transferul resurselor monetare de la o persoană la alta prin debitarea contului debitorului şi creditare în aceeaşi valoare a contului beneficiarului.

În acest caz se utilizează moneda scripturală. Din punct de vedere macroeconomic viramentul are următoarele caracteristici:

- Decurge din specificul circulaţiei monetare ca procedeu de transfer a monedei scripturale. Din acest motiv reglementare viramentului ca procedeu influenţează viteza de circulaţie a monedei şi totodată volumul masei monetare în circulaţie.
- Viramentul este un transfer de creanţe deoarece se efectuează prin intermediul conturilor bancare, iar contul e valoarea creanţei pe care o deţine titularul contului asupra băncii. Prin virament plătitorul îşi micşorează dreptul de cerere la bancă prin micşorarea volumului creanţelor transferându-le respectiv beneficiarului.

Viramentul este operaţiunea de plată/ transfer efectuată de către o bancă prin care, la ordinul clientului sau/şi în baza disponibilului existent în contul acestuia, se va realiza transferul unei sume de bani din contul clientului respectiv în contul unui beneficiar desemnat de acesta, prin debitarea contului clientului şi creditarea contului beneficiarului.

O particularitate a viramentului este reprezentată de plasamentul băncilor care formează circuitul dintre plătitor şi beneficiar. Dacă viramentul se realizează între bănci din acelaşi stat se poate vorbi despre un virament naţional (care poate fi între filialele, sucursalele aceleaşi bănci sau între bănci diferite care implică transfer de fonduri între aceştia) sau, dacă se realizează între bănci plasate în state diferite se poate vorbi despre un virament internaţional (care are acelaşi specific cu deosebirea că implică un transfer internaţional al fondurilor).
Viramentele naţionale se realizează prin intermediul mijloacelor de comunicare interbancară, urmând proceduri stricte specifice structurii bancare naţionale dar şi particularităţilor operaţionale ale fiecărei bănci în parte, modul de realizare ale acestora fiind clasic (pe o durata de 1 - 2 zile) sau tip telex (virament realizat în ziua curentă înaintării ordinului de plată, etc. de către plătitor).

Viramentul propriu-zis se realizează de cele mai multe ori înainte de transferul efectiv de fonduri, la bază stând acorduri bancare sau naţionale care dau girul de garanţie şi garantare al transferului de fonduri. Din acest motiv transferul prin virament implică anumite riscuri, cum ar fi riscul de revocare şi riscul de sistem.
Primul tip de risc presupune, că în perioada de timp din momentul depunerii dispoziţiei de plată (a ordinului de virament) şi până la momentul procesării ei (adică extragerea sumei indicate în ea din contul plătitorului) plătitorul are dreptul de a revoca (refuza) plata. În acest caz, dispoziţia de plată prezentată către beneficiar nu este garanţia efectuării acestei plăţi. Posibilitatea de diminuare a acestui risc - reducerea termenului de procesare a dispoziţiei de plată.
Cel de-al doilea tip de risc presupune existenţa unor erori de ordin tehnic, inclusiv în sistem, care nu permit înregistrarea sumei încasate în contul beneficiarului. Cel mai simplu exemplu - din cauza unei erori în numărul contului beneficiarului, comise neintenţionat de plătitor, banca beneficiarului nu poate înregistra suma în contul beneficiarului şi este nevoită s-o returneze către banca plătitorului. Şi în acest caz prezenţa dispoziţiei de plată, inclusiv cu menţiunile băncii plătitoare, care certifică efectuarea plăţii, nu este garanţia încasării ei pentru beneficiar.

Principiile viramentului:

I. Existenţa contului în bancă atât a plătitorului cât şi a beneficiarului;
II. Existenţa soldului în cont cel puţin în mărimea viramentului;
III. Utilizarea în procesul viramentului doar a instrumentelor de plată indicate în legislaţia în vigoare (dispoziţia de plată, cererea dispoziţie de plată);

IV. Viramentul se efectuează în baza unui motiv bine definit care poate fi:

Virament prealabil- în baza dispoziţiei de plată efectuat înaintea livrării mărfurilor şi efectuarea serviciilor;
Virament posterior- aferent valorii mărfurilor, serviciilor, lucrărilor, se efectuează în baza documentelor care adevereşte existenţa datoriilor faţă de beneficiar.

Pentru efectuarea viramentului banca percepe de la client un comision care poate fi în valoare fixă sau în procent faţă de valoarea viramentului.

Plaseaza articolul in
Одноклассники
 
Cursul oficial BNM
USD 17,72850,0241
EUR 19,99420,0075
RUB 0,28310,0016
RON 4,22520,0010
UAH 0,68470,0001
GBP 22,24930,0026
Arhiva cursurilor
Ratele medii a dobanzilor
Rata de baza
(26/11/2015)
19,50%
Creditele PJ
(30/11/2015)
15,49%
0,00%
Creditele ipotecare
(30/11/2015)
13,10%
2,32%
Creditele de consum
(30/11/2015)
16,86%
0,06%
Depozite la termen PJ
(30/11/2015)
7,83%
1,55%
Depozite la termen PF
(30/11/2015)
16,94%
0,35%
MDL
Ratele medii a dobanzilor
Creditele PF
(30/11/2015)
10,38%
1,13%
Creditele PJ
(30/11/2015)
6,54%
0,50%
Depozite la termen PF
(30/11/2015)
2,05%
0,02%
Depozite la termen PJ
(30/11/2015)
2,11%
0,87%
VALUTA

HOME | CONTACTS
Bank.MD - Totul despre lumea bancara si nu numai...
Copyright © 2015 AFC Plus SRL. All rights reserved.